Κυριακή, 13 Ιανουαρίου 2013

Έκθεση Σύγχρονες Δημιουργίες MEC Ιανουάριος 2013

colour samples in a perspex box


katerina's mug


our music
our neighbour Sifis!
our booth
my jewels